Fetullahçı Terör Örgütü’nün CIA bağlantıları!

Türkiye ve üst iradeye karşı açılan savaşta, yani 2013 Mayıs ayındaki Gezi olaylarından bu yana devam eden süreçte, yeni bir safhaya yaklaştığımız FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz askeri darbe olayında gördük. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında medyada FETÖ’nün arkasında ABD’nin olduğu yazılıp çiziliyor. Ancak, derinlemesine ABD’nin Fetullah Gülen’i ve/ya FETÖ’nü neden koruduğunu kimse teknik olarak anlatamadı. Bu analizimizde ABD’nin FETÖ ilişkisini teknik olarak ele alacağız.

Fetullah Gülen ve örgütü, ABD tarafından özel yetiştirilmiş,yapılandırılmış örtülü faaliyetlerde “Covert Actions” kullanılan bir örgüttür.Konuyu daha iyi anlamak için örtülü faaliyetler “Covert Actions” kavramına açıklık getirelim: “Örtülü Faaliyetler” dünyada ilk kez ABD tarafından geliştirilmiş ve kullanılmış bir terimdir.1947 yılında Amerika’nın güvenlikten sorumlu en üst kuruluşu olarak kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC)’nin ilk icraatı NSC 1/1 sayılı kararla İtalya’daki seçimlerde örtülü faaliyetlerde bulunma yetkisidir. Örtülü faaliyetlerin resmî olarak kurumlaşması 1947 NSC 4 ve 1948 NSC 10/2 sayılı kararlarla olmuştur. NSC 10/2 sayılı karar CIA’ya psikolojik operasyonlar yerine örtülü faaliyetlerde bulunma görevini vermiştir ve örtülü faaliyetleri şöyle tanımlamıştır: “Düşman devlet veya grupların etkilenmesi veya yabancı devlet veya grupların desteklenmesi amacıyla devlet tarafından icra edilen, ancak planlama ve operasyon safhalarında devletin sorumluluğunun tespit edilemeyeceği, faaliyetin açığa çıkması durumunda makul bir şekilde inkâr edilebileceği ve sorumluluk yüklenilemeyeceği faaliyetlerdir.”

Örtülü faaliyetler bilgiyi arayan ve bilginin yabancıların eline geçmesini engellemeye çalışan istihbaratın diğer disiplinlerinden farklı olarak doğrudan politik olayları etkilemeye çalışır. Örtülü faaliyetler; bir ülkenin dış politika hedeflerini gerçekleştirmek için yabancı bir devletin davranışlarını veya o devletteki askerî, ekonomik, politik ya da toplumsal olay ve durumlarını etkilemek maksadıyla icra ettiği gizli faaliyetlerdir.

Gizlilik bazı durumlarda katı bir şekilde uygulanmakta ve devlet faaliyetin detayları ve hatta varlığının bile bilinmemesi için maksimum gayret gösterilir. Örneğin, bir hükûmet darbesi hazırlığı içinde olan muhalifler gruplara yapılacak bilgi desteği gibi durumlarda bu kuralın geçerli olduğu söylenebilir. Yabancı ülkedeki hükûmet politikalarına destek olmak veya rakiplerine karşı düşmanca tavırlar sergilemek için gazetelerin, radyo istasyonlarının veya televizyon kanallarının gizlice finanse edilmesi bu olaya örnek olarak verilebilir. Son olarak; çok önemli bir bilgi kamuoyuna sızdırılır ve yine devlet diplomatik veya diğer nedenlerden dolayı kendisinin konu ile resmî bir bağlantısının olduğunu kabul etmez.

ABD’de örtülü faaliyetlerin tanımı kanunla şu şekilde yapılmaktadır: “Geleneksel diplomatik, askerî, karşı istihbarat ya da kanun yaptırımı metodlarından farklı olarak, yabancı devletlerdeki politik, ekonomik ve askerî şartların etkilenmesini amaçlayan, devletin rolünün açıklanmadığı veya kamuoyu tarafından bilinmediği devlet faaliyet veya faaliyetleridir.”

Bu tanımla örtülü faaliyetler; istihbarat bilgisinin toplanması ve üretilmesi fonksiyonundan ayrılır. Örtülü faaliyetlerde amaç; bilmek değil ulusal dış politikaların gerçekleştirilmesine doğrudan yardımcı olmaktır. Bu özelliğiyle devletlerin diğer açık dış politika araçlarından olan diplomasi ve askerî kuvvet kullanımına benzer, ancak diğer yandan müttefiklerin veya ajanların gizli yollardan desteklenmesi veya çalıştırılması durumu da açık politika araçlarından insan istihbaratına benzeyerek ayrılmaktadır.  Toplumu etkilemek ve olaylara yön vermek için siyasal, ekonomik veya askerî faktörlerin kullanılması yoluyla başvurulan, ancak faaliyeti yapanların açık bir şekilde kimliğinin belirlenemeyeceği ikna yollarıdır.

ABD, FETÖ aracılığı Türkiye’de ve dünya da hangi örtülü faaliyetleri gerçekleştiriyor? Bir ülkeye örtülü faaliyet gerçekleştirilirken izlenen yollar ile FETÖ yapılanmasının operasyonlarını karşılaştıralım: 

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan biri siyasi tavsiye ve danışmanlıktır: FETÖ,dünyanın birçok ülkesinde özel yetiştirilmiş militanları aracılığı ile siyasi tavsiye ve danışmanlık faaliyetlerini yürütür. Sızdırdığı elemanlar aracılığı istihbarat akışını sağlar. MHP ve CHP’de seks kaseti, küçük çaplı partilerde dizayn olayları buna bir örnektir.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan ikincisi bir kişiye/kişilere finansal yardımdır: FETÖ, dünyanın dört bir tarafında kurulan yardım kuruluşları ve eğitim desteği ile bu eylemi gerçekleştirmektedir.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan üçüncüsü siyasi partilere maddi ve teknik yardımdır: FETÖ, dünyanın dört bir tarafında siyasi partilere maddi ve teknik destek vermektedir. Orta Asya ülkelerinde yaşanan siyasi olaylar bariz örnektir.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan dördüncüsü işçi sendikaları, iş yerleri ve kooperatifler dahil olmak üzere özel organizasyonları desteklemektir: FETÖ, dünyanın dört bir tarafında bu yönde özel organizasyonları desteklemekte, hatta sendika ve vakıfları kendi kurmaktadır. Bu vakıf, dernek, STK aracılığı ile Türkiye’de iç çatışma senaryoları hazırlamış/gerçekleştirmiştir. Alevi, Kürt ve benzeri dernekleri buna örnektir.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan beşincisi örtülü propagandadır: FETÖ, dünyanın dört bir tarafında kendi kurduğu medya aracılığı ve sızdırdığı muhabir/yazar/akademisyenler ile propaganda faaliyetlerini Türkiye’de icra etmiştir..

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan altıncısı  kişilerin özel olarak eğitilmesidir: FETÖ, üst düzey militanlarını istihbarat tekniği ile eğitmekte/eğitmiştir. Kripto ve hücre yapılanması da bu eğitim dahilinde yer almaktadır. Bu elemanlar yetiştirildikten sonra devlet kurumlarına sızdırılmıştır. Bu elemanlar aracılığı ile devlet kurumlarında büyük operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan yedincisi ekonomik operasyonlardır: FETÖ’nün en güçlü olduğu alan ekonomi alanıdır. Türkiye başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında ekonomik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini yine kurumlara sızdırdığı militanları aracılığı ile yapmaktadır. Ülkelerin ekonomisine yön vermeye çalışmış/çalışmaktadır.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan sekizincisi bir rejimi desteklemek veya devirmek için girişilen askerî veya siyasi operasyonlardır: FETÖ, 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17/25 darbe girişimi ve son olarak 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile bu operasyonları gerçekleştirmiştir.

Örtülü faaliyetlerde izlenen yollardan dokuzuncusu suikastlerdir: FETÖ, Türkiye başta olmak üzere birçok faali meçhul cinayetleri işlemiştir. İşlenen bu cinayetler yakın tarihte Türkiye’de ciddi eylemlere sahne olmuştur.

SONUÇ: Teröristbaşı Fetullah Gülen ve örgütü, ABD tarafından özel yetiştirilmiş, örgütü dizayn edilmiş, örtülü faaliyetlerde “Covert Actions” kullanılan bir istihbarat yapılanmasıdır.  FETÖ yapılanmasını doğru okumak ve anlamak için stratejik ve analitik akla sahip uzman kişiler ancak doğru anlatabilir ve bu örgütü kamuoyuna doğru aktarabilir. Bu konuda yazılı ve görsel medyanın zayıf kaldığı ortada. ABD’nin FETÖ’yü ve liderini neden koruduğu sorusunun cevabının verilemediği bir medya ile bu sürecin toplumsal mühendislik ayağı yine algı ve gayri nizami harp teknikleri ile kripto FETÖ militanlarınca dolduruluyor. Stratejik ve analitik akıl ile süreci okuyabilen isimler yerine saçma sapan teoriler üreten, gazetelere ve TV ekranlarına ‘istihbarat uzmanı’, ‘gazeteci’, ‘yazar’, ‘Eski FETÖ militanı’ titri ile çıkarılan kişi/kişiler ile sürecin toplumsal mühendislik boyutu yapılmaya çalışılıyor.

Yukarıda teknik olarak anlatmaya çalıştığımız, yıllardır ABD’nin Türkiye’de Örtülü faaliyetlerinde “Covert Actions” kullandığı/kullanmak için dizayn ettiği, istihbarat eğitimi ile insan kaynağına yatırım yaptığı, her ay milyar dolarlar aktardığı bir yapılanma ile karşı karşıyayız. Bu yapılanma ABD’nin Türkiye’deki ‘Merkezi Haberalma Teşkilatı’, ilintili/iltisaklı kişi/kişiler ise bu ‘Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın özel yetiştirilmiş ajanlarıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin  hedefinde olmasının tek bir sebebi vardır: ABD’nin  Türkiye’de ve paylaşılamayan diğer ülkelerde yıllarca örtülü operasyon gerçekleştirdiği/gerçekleştirmek için yatırım yaptığı 100 yıllık projesi olan Teröristbaşı Fetullah Gülen ve örgütünü deşifre etmesi ve dünyaya anlatmasıdır.

FETÖ ile mücadele milli bir mücadeledir. Devletin özüne dönüş projesidir. Bir istiklal mücadelesidir. Bu istiklal mücadelesi sınavını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında dik duruş sergileyip veren sayı çok az. Bu istiklal mücadelesinde konuşan ama icraat göstermeyen bürokratları, politikacıları ilintili/iltisaklı/dosyalı isimleri bu devlet not alır, zamanı geldiğinde hesabını sorar. Politikacı, bürokrat, teknokrat ve her kademede görev yapan isimlerin fani, devletin ise ‘ebed müddet’ olduğu notunu da düşelim.

Ömer ADIYAMAN / ANALİZ HATTI STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

%d bloggers like this: